Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi » Makale » OSMANLININ İSTENMEYEN KADINLARI FAHİŞELER: TOPLUM, DEVLET VE FAHİŞELER 1811-1919

 • 4 weeks ago
 • News
 • 0

Naucratisli Athenaeus, “Deipnosophistae”sin on üçüncü kitabında, Myrtilus karakterinin ağzından bahsi geçen üst sınıf fahişeleri öven uzun bir diyalog aktarmıştır. Aynı dönemde zina karşılığında sifâh, müsâfehe kelimeleri de kullanılmaktaydı. Kelime Kur’an’da iki yerde bu anlamda geçmektedir (en-Nisâ 4/24; el-Mâide 5/5). Böyle bir ilişkiden doğan çocuğa da “ibnü’l-müsâfehe” denirdi.

Fuhuş ücretiyle ilgili olarak, ucuz bir fahişe için bir obolus verildiğine dair sayısız örnekler vardır; şüphesiz temel eylemler için. Bunun gerçek fiyat mı yoksa “iyi bir anlaşma” anlamına gelen bir miktar mı olduğunu değerlendirmek zordur. Kelime ve terim olarak İslâm dininde ve müslümanlar arasında daha geniş bir kullanım alanı bulunmakla birlikte fuhuş genellikle, “… Lidya’lı genç kızlar fahişeliği evleninceye dek çeyizlerini hazırlamak için sürekli yapmışlardır. “Fahişe” kelimesi, Arapçada “azgın” ya da “utanmaz” anlamına gelen فاحشه (faḥişa) kelimesinden türetilmiştir.

Fahişelik ve oğlancılık[değiştir | kaynağı değiştir]

Bununla birlikte rahipler topluluğundan herhangi biri fahişelerle ilişkiye geçtiğinde derhal cemaatten atılırdı. Eğitimli erkekler, eşlerinden farklı olarak etkin bir toplumsal yaşam süren, genellikle politikacıların ve filozofların yoldaşları olan insanlardı. Bu erkekler bu tür kadınların zekâ dolu sözlerini kayıt altına alarak bir araya toplamanın harcanacak zamana değecek bir iş olduğunu düşünüyorlardı. En yaygın grup; genelevlerde yaşayan, genellikle köleleştirilmiş seks işçileriydi. Antik Yunan’ın şehirli erkeklerine bir nevi vesikalı hizmet sunuyorlardı. Bu grupta yer alan kadınların girdiği rol için kullanılan sözcük porne idi.

 • Değerli metaller Spartalı vatandaşlar için giderek daha fazla erişilebilir hale geldikçe, fahişelere erişim daha kolay hale geldi.
 • Ecnebi turistler, tüccarlar, elçiliklerde çalışanlar, tercümanlar için ayrı bir dünya imiş şu Beyoğlu.
 • Xanthippe’nin muteber evliliği, onu ailesinin geçimini sağlayabilme ve çocuklarının ihtiyaçlarını giderebilme konularındaki fiziksel sorumluluklara ve toplumsal sükûnete dikkat etmesini telkin eden belli bir sosyal yükümlülükler ağına itmiştir.
 • Kutsal kitap Tanah dışındaki yahudi dinî literatüründe de fuhuş yerilmiştir.
 • Bahsi geçen ülkelerin aksine çoğu ülkede fahişelik yasa dışıdır.
 • Erkek kadının dostu ve arkadaşı olduğu için bu tür kadınlara “zevâtü’l-ahdân” veya “müttehızâtü ahdân” adı verilirdi.

Fuhşa karşı ahlâk terbiyesi, güçlü aile yapısı, toplumsal kontrol gibi mekanizmaları canlı tutması yanında kesin hukukî ve sosyal önlemler de alan İslâmiyet fuhuş sektörünü özellikle rahatsız etmektedir. Kutsal fahişelik kurumuna Hindistan’da da rastlanmaktadır. Hindistan’ın yerli halklarından olan Hijralar arasında hadım edilen homoseksüel erkekler tapınaklarda kutsal fahişelik yapmaktaydılar.

Buna benzer yollarla Ortaçağ başlarında Hıristiyanlığın hâkim olduğu ülkelerde fuhuş oldukça azaldı. Fakat fuhşun kesin olarak önlenmesi için başvurulan tedbirler yetersiz kalınca Hıristiyanlık fuhşu “gerekli kötülük” olarak tanımaya mecbur kalmıştır. İki büyük teolog Aziz Augustinus ve Aquinolu Thomas bu konu üzerinde durmuşlardır.

Zürafa Sokak pandemi öncesine kadar çalışan bir sistemdi. YILMAZ, Fikret, , “Zina Fuhuş Arasında Kalanlar, Fahişe Subaşıya Karşı”, Toplumsal Tarih, Nisan, ss.22-30. Bu makale, Sosyolog Ömer YILDIRIM tarafından için derlenerek çevrilmiştir. Antik Yunan’daki seks işçileri, birbiriyle örtüşmeyen iki gruba ayrılmıştı. Courtesan ve müşterisi, Polygnotus’un kırmızı figürleriyle Attika Pelike, y. Hadislerde fuhuş kelimesi ve fâhiş, mütefahhiş, fâhişe, fevâhiş, fahhâş gibi türevleri sıkça kullanılmakta olup (bk.

Zürafa Sokak: İstanbul’da fuhuşun belleği

Meksika’nın Tijuana kentinde sokakta müşterilerini bekleyen bir fahişe.Bir Alman fahişenin bir genelevdeki portresi.Fuhuş, belli bir ödeme karşılığında cinsel ilişkiye girilerek yapılan bir eylemdir. Bu işi yapan kadın seks işçisine “fahişe”, erkek seks işçisine “jigolo” denir. Fuhuş; pornografi, striptiz ve erotik dansla birlikte seks sektörü ve seks turizminin bir dalıdır. Aristophanes tarafından, bir genelev işlettiği yönünde iddialar bulunan ve Klasik Yunan’ın en ünlü kadın düşünürlerinden ve aynı zamanda da fahişelerinden birisi olan Aspasia da keza bu toplumsal statü yaklaşımı sebebiyle kötü bir şöhret edinmişti.

 • Osmanlılar’da zaman zaman fuhşu önlemek için fermanlar çıkarılmıştır.
 • Pesahim’den (113/2) anlaşıldığına göre içerisinde çok sayıda yahudi kadının çalıştığı genelevler vardı.
 • Fakat fuhşun kesin olarak önlenmesi için başvurulan tedbirler yetersiz kalınca Hıristiyanlık fuhşu “gerekli kötülük” olarak tanımaya mecbur kalmıştır.
 • Yüzyılda bir fahişe için ortalama ücret üç obolden drahmiye kadar değişiyordu.
 • Savaş kaybedilip İstanbul işgal edildiğinde bu durum artmış.

Kilise yöneticileri, Ortaçağ Avrupası’nda fuhuştan vazgeçmiş kadınları topluma yeniden kazandırmak için onların evlenme masraflarını üstlenme gibi bazı teşebbüslerde bulundular. Ancak Avrupa’nın maddeci geleneği, sosyete hesapları, derebeyinin evlenen her kızdaki öncelik hakkına toplumların alışması gibi olumsuz şartlar fuhşun önlenmesini engelledi. Bunun sonucunda fuhşun kanunlar dahilinde yapılması sağlanmaya çalışıldı, ruhsata bağlandı; sonuçta eski Yunan ve Roma’da olduğu gibi vergi gelirlerinin en önemli kaynağı haline geldi. Ayrıca Rönesans’tan itibaren önce İtalyan saraylarında, ardından Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin aristokrat çevrelerinde eski Yunan ve Mezopotamya’daki gibi kibar fahişeler sınıfı oluştu. Böylece Avrupa’da fuhuş genelevde, sokakta ve özel yerlerde yaygınlaştı. Toulouse’da genelevlerden alınan vergi belediye ve üniversite arasında paylaşılıyordu.

Tarihin hemen her devrinde fuhuş bir yandan varlığını sürdürürken bir yandan da toplumlar din, ahlâk, hukuk gibi kurumlar vasıtasıyla fuhşu önlemeye çalışmışlardır. Ancak dinin fert ve toplum hayatındaki etkisini büyük ölçüde ortadan kaldıran modernist hayat felsefesiyle birlikte son yüzyılda fuhşun türlü şekilleri giderek meşrulaşma zemini ve daha çok yayılma imkânı bulmuştur. Aslında bazı çevrelerde din ve ahlâk gibi kurumlara karşı çıkmanın temelinde, modern zihniyet yanında uyuşturucu pazarıyla da yakın ilgisi olan fuhuş sektörünün çıkarları bulunmaktadır.

Aynı geleneğe daha sonra Sâmîler arasında da rastlanmaktadır. Akkadca’da, İnanna’nın Sâmî versiyonu olan İştar tapınaklarında bu işi yapan kadınlara “kadiştu” veya “zermaşitu” adı verilmektedir. Suriye ve Filistin’de Adonis tapınaklarında da aynı işlem yapılmaktaydı.

Kur’ân-ı Kerîm’de bu kökten türeyen fahşâ, fâhişe ve fevâhiş kelimeleri yirmi dört yerde geçmekte olup (bk. Metin Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz. Bahsi geçen ülkelerin aksine çoğu ülkede fahişelik yasa dışıdır. Neredeyse her Müslüman ülke, çoğu Afrika ve Asya ülkesi ve birçok Doğu Avrupa ülkesinde fuhuş yasa dışıdır ve cezalandırma para cezasıyla yapılır.

Türkiye’de Alman İzleri (VIII) | Almanya’da unutulmuş bir kunduracı çırağı

Manu kanunnâmesinde fahişelerin cezalandırılması gerektiği konusunda bir madde vardır. Hindistan’da soylu Budistler arasında fuhşun yaygın olduğu bilinmektedir. Buda’nın hayatını anlatan Catakalar’a bakılırsa bu fahişeler oldukça yüksek ücret alıyorlardı. Bunların en meşhur olanı da Visalalı fahişe Ambapata’dır.

 • Aynı metinde genç bir bakire Mina, yani 100 drahmi isteyebilir, hatta müşteri iştah açıcı değilse bunu iki dakika için bile talep edebilir.
 • Kutsal fuhuş, anaerkil dönemden kalma bir geleneğin devamı niteliğindedir.
 • Bunların en ünlüsü Abanoz’muş, Tarlabaşı Caddesine paralel, Balo Sokak ile Atıf Yılmaz Sokak arasında uzanan Abanoz Sokağı, günümüzdeki adıyla Halâs.
 • Devasa demir kapının karşısındaki minik kulübedeki “emanetçi” de yok artık, çaprazındaki birahane de, sıhhi banyo da…
 • Hindistan’da soylu Budistler arasında fuhşun yaygın olduğu bilinmektedir.
 • Bununla birlikte eski Ön Asya dokümanları kutsal fuhuş ve ücretli fuhuş arasında belli bir ayırım yapmaktadır.

Ona, bir fahişenin genç erkekleri felsefi yaşantıya dâhil edebilmek için ne gibi hünerler sergileyebileceğini öğrenmek istediğini anlatır. Atina’da, efsanevi milletvekili Solon, belirlenen fiyatlarla devlet genelevleri kurmuş olmakla tanınıyor. Fuhuş her iki cinsi de farklı şekilde içeriyordu; her yaştan kadın ve genç erkek, ağırlıklı olarak erkek müşteriler için fahişelik yapıyordu. Günümüzde fuhşun sebep olduğu AIDS gibi korkunç hastalıklar, İslâm’ın fuhşu önlemek için getirdiği hukukî ve ahlâkî tedbirlerin önemini ortaya koymaktadır. Fuhşun çirkinliği sadece sebep olduğu zührevî hastalıklarla sınırlı değildir.

Korinth’te tapınak fuhuşu[değiştir | kaynağı değiştir]

Nitekim Tâif örneğinde olduğu gibi İslâm’ın gücü karşısında teslim olanlar, kendilerine verilen emanda zina ve içkinin yasaklanmaması şartının bulunmasını istiyorlardı (Cevâd Ali, V, 139). Peygamber’in vefatından sonra meydana gelen dinden çıkma olaylarının sebeplerinden biri de coğrafî konumları sebebiyle İslâmî terbiyeyi yeterince alamamış Araplar’ın içlerinde gizledikleri bu arzularını gerçekleştirmekti. Hatta Hadramut taraflarında bazı fahişeler Resûl-i Ekrem’in vefatını sevinçle karşılamışlardı.

Daha https://luluandpo.com/ra Musa peygamber fahişeliği yasaklamış, Tevrat’ta İbranilerden fahişe çıkmayacağını, tapınaklarda fahişelere para verilmeyeceği belirtilmiştir. Musa peygamberden sonra değişen tek şey fahişelerin yabancı kadınlardan oluşturulmaya başlanması olmuştur. Kutsal yönünü yitiren fahişelik birçok toplumda gelir kaynağı olarak kendine yer bulmuştur. Sexm.xxx’teki Fahişe kategorisine hoş geldiniz, burada en sıcak ve en açık seks filmlerini ve videolarını bulabilirsiniz. Bu kategoride seks’in vahşi tarafı hakkında her şey var ve kinky taraflarını keşfetmeyi sevenler için mükemmel İnternette en açık ve sert seks videolarından bazılarını arıyorsanız, doğru yere geldiniz demektir.

 • Fuhuş; pornografi, striptiz ve erotik dansla birlikte seks sektörü ve seks turizminin bir dalıdır.
 • Yüzyıl Rusya’sında devam eden Dionizak kökenli toplu seks âyinlerini de zikretmek gerekir.
 • Öte yandan gerek eski Yunanistan’da gerekse Roma’da icra edilen ve sonraları “lucerna extincta” (mum söndü) adıyla XVIII.
 • Paris’in en yoksul ve en güzel kızları hayata hep umutla bakarlar, mutlu ve zengin olma arzusuyla yanıp tutuşurlar.
 • Ücretsiz porno video koleksiyonumuz, en zorlu porno sevenleri bile tatmin edecektir Fahişe kategorisinde yeniyseniz, en popüler videolarımızdan bazılarıyla başlamanızı öneririz.
 • Alt katları dükkân olan dip dibe ahşap yapılar, kahvehaneler ve kayıkhaneler varmış.

1813 yılı kayıtlarında burası “Melek Girmez fuhuş yatağı” olarak yer almış. Batı geleneğinde seks işçiliği ve felsefe arasındaki bağ, uzun bir geçmişe sahiptir. Myrtilus da bu anlatıyı MÖ 250’lerde yazılmış ve birçok farklı fahişenin ağzından dökülen akıl dolu sözlerin bir araya toplandığı “Chreiae of Machon” isimli veciz sözler kitabına dayandırmıştır. “Felsefi fahişelerle” ilgili hikâyeler, seçkin erkek fantezilerinin bir parçasını konumundaydı. Xanthippe’nin muteber evliliği, onu ailesinin geçimini sağlayabilme ve çocuklarının ihtiyaçlarını giderebilme konularındaki fiziksel sorumluluklara ve toplumsal sükûnete dikkat etmesini telkin eden belli bir sosyal yükümlülükler ağına itmiştir. MÖ 464 yılında, Olimpiyat Oyunlarında beğenilen bir koşucu ve pentatlon şampiyonu olan Korinth vatandaşı Ksenofon adında bir adam, şükran günü nedeniyle yüz genç kızı tanrıça tapınağına adadı.

Yasal durumu[değiştir

Evlilik dışı cinsel ilişkiler; din ve ahlâk ölçülerine uymayan her türlü aşırılık. Referans1 YILMAZ, Fikret, , “Zina Fuhuş Arasında Kalanlar, Fahişe Subaşıya Karşı”, Toplumsal Tarih, Nisan, ss.22-30.

Compare listings

Compare